خطای404
امام علی(ع) : ریشه صبر ، ایمان نیکو و عقیده استوار به خداوند است. غررالحکم جلد 2 حدیث 3184
معذوریم
متاسفانه صفحه مورد نظر پیدا نشد!

ممکن است صفحه ای که شما درآن هستیدبه د لایل زیر با بامشکل مواجه باشد:

  • 1. مدیریت پایگاه اسلام دین جاودان آن راحذف کرده باشد.
  • 2.لینک وآدرس مورد نظر اشتباه باشد.